براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،  امروز(۸ خرداد ماه) با توجه به وزش باد موثر و افزایش ناپایداری جوی کیفیت هوای تهران در بیشتر مناطق در محدوده قابل قبول قرار گرفته است. ‌بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، در صبح امروز (۸ خرداد ماه) کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده قابل‌ قبول قرار گرفته است که ناشی از وزش باد مؤثر و ناپایداری جوی طی ساعات گذشته است، هرچند با افزایش ترافیک صبحگاهی احتمال افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق پرتردد وجود خواهد داشت.

کاهش تندی باد در طول روز تاحدودی پراکندگی آلاینده‌ها را محدود می‌کند همچنین با توجه به افزایش دما در ساعات بعدازظهر احتمال تولید و افزایش آلاینده ازن در برخی مناطق وجود دارد. با شکل‌گیری ناپایداری جوی و افزایش تندی باد تا اواخر وقت یکشنبه، از میزان غلظت ذرات معلق کاسته خواهد شد و کیفیت هوا در بیشتر مناطق در وضعیت قابل‌قبول قرار خواهد گرفت.

وزش باد مؤثر تا صبح روز دوشنبه (۹ خرداد ماه) باعث پراکندگی آلاینده‌ها خواهد شد، اگرچه با افزایش تردد خودروها غلظت ذرات معلق افزایش خواهد یافت که کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد را به‌دنبال خواهد داشت. افزایش تندی باد در طول روز شرایط مناسب برای پراکندگی آلاینده‌ها را فراهم خواهد کرد، با این‌حال با وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات بعدازظهر احتمال گسیل و انتشار گردوخاک در مناطق مستعد و کاهش کیفیت هوا وجود خواهد داشت.

همچنین با وزش باد مؤثر تا ساعات پایانی دوشنبه، کاهش غلظت ذرات معلق و برقراری وضعیت قابل‌ قبول در بیشتر مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۰ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۷۰ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.
ا